Dierfysio Marloes de Jong

Dierfysiotherapie voor uw paard!

Dierfysiotherapie

Wanneer uw paard, hond of kat niet goed in zijn vel zit, kan er een stoornis optreden in het bewegingsapparaat, met klachten tot gevolg. Een dierfysiotherapeut is er op gericht blessures te voorkomen, te verhelpen en/of blessures te verzachten. Dit wordt gedaan door het toepassen van fysiotherapeutische middelen.
In principe behandelt de dierfysiotherapeut op verwijzing van de dierenarts. Een eigenaar kan ook zelf contact opnemen met de dierfysiotherapeut. Mocht er naar aanleiding van het onderzoek behandeling nodig blijken, wordt er contact gezocht met de dierenarts over eventuele voorgaande behandelingen en/of medicatie.

Er zijn verschillende manieren dat een dierfysiotherapeut behandeld:
- preventief: adviseren, begeleiden, voorkomen en onderhouden
- curatief: Oorzaak van het probleem aan pakken en klachten opheffen
- palliatief: Interventies om klachten te verzachten, zonder dat de klacht verdwijnt. Bijv een chronische ziek dier een aangenaam leven bezorgen.

Indicaties

Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarvoor u met uw dier bij mij terecht kunt:

- Rug- en nekklachten
- Artrose 
- (Sub)acute letsels aan spieren, pezen, banden en/of gewrichten 
- Pees-, slijmbeurs- en gewrichtsontsteking
- Peesproblematiek
- Neurologische problematiek, zoals de aanwezigheid van een atactisch looppatroon 
- Ondersteuning bij revalidatie na operatie of andere veterinaire behandeling 
- Kreupelheden 
- Ouderdomsklachten 
- Verminderde (sport) prestaties
- Rijtechnische problematiek (problemen met nageven, inbuigen, zijgangen, overgangen etc.) 
- Gedragsveranderingen (Gedragsveranderingen bij bijvoorbeeld opzadelen, poetsen, opstijgen en/of verzet tijdens het rijden.)

Onderzoek

Tijdens het eerste bezoek voert de dierfysiotherapeut een onderzoek uit. Ook al zijn er geen klachten wordt er toch een onderzoek uitgevoerd (preventief). Vaak worden dan vroegtijdige problemen opgespoord.


Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

- Anamnese ofwel een vraaggesprek: Tijdens dit gesprek probeert de dierfysiotherapeut meer te weten te komen over het paard, hond of kat. Het gesprek wordt met de eigenaar of ruiter/amazone gehouden. Belangrijk om te weten is de geschiedenis van het dier, de training, ontstaan van de klachten en eventuele mogelijke oorzaken. Verder wordt er ingegaan op de verwachtingen van de eigenaar of ruiter/amazone.

- Inspectie: Hierbij wordt het dier van alle kanten bekeken, op eventuele afwijking van de wervelkolom en benen, symmetrie, bespiering, littkens en andere afwijkingen. 

- Palpatie: Hierbij wordt het dier gepalpeerd (aftasten). Hierbij wordt vooral gekeken naar temperatuurverschillen en zwellingen. Verder is dit het eerste contact van de dierfysiotherapeut, en dan kan het dier hier alvast aan wennen.

- Inspectie in beweging / monsteren: Hierbij wordt gekeken naar het dier in beweging. De verschillende gangen worden geobserveerd en beoordeeld op een rechte lijn en op een volte. Dit onderzoek wordt verricht op een harde en zachte ondergrond.

- 2de palpatie: Nadat het paard bewogen heeft wordt het lichaam voor de tweede maal afgetast. Gelet wordt op eventuele veranderingen ten- opzichte van de eerste palpatie.

- Functieonderzoek: Hierin wordt het fysiotherapeutische lichamelijk onderzoek van de extremiteiten en/of de wervelkolom in opgenomen. Dit onderzoek kan orthopaedisch en/of neurologisch van aard zijn. Beoordelen van paard onder het zadel. Dit geeft informatie over het functioneren van het lichaam in belaste toestand, over de ligging van het zadel en over de inwerking van de ruiter. 

Na het complete onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Dit gaat in overleg met de eigenaar of ruiter/amazone, zodat de behandeling gericht is op de wensen van de eigenaar. Indien er problemen geconstateerd zijn die niet behandelbaar zijn met fysiotherapie wordt het naar een deskundige dierenarts, hoefsmid of andere specialist verwezen. De eigenaar krijgt in alle gevallen duidelijke uitleg over de uitkomst van het onderzoek en een daarbij aansluitend advies.


Behandeling

Elk dier reageert weer anders op een fysiotherapeutische behandeling. Maar het is algemeen bekend dat een dier veel sneller op een behandeling reageert dan een mens. Meestal zijn er 3 tot 6 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De 1e behandeling bestaat uit een onderzoek en het opstellen van het behandelplan. Chronische aandoeningen reageren goed op een onderhoudstherapie van 1x in de 4-8 weken

De volgende behandelingmogelijkheden zijn er om het doel te bereiken.

- Advies en uitleg
Tijdens de behandeling worden adviezen gegeven aan de eigenaar om het herstel te bevorderen en om te voorkomen dat de klachten terug keren. 

- Bewegingstherapie
Bewegingstherapie is het belangrijkste onderdeel van een behandeling. Waar een dier voor gebouwd is, wordt hij voor gebruikt : Bewegen. Bewegingstherapie bestaat uit het aanbieden van oefeningen tijdens en na de behandeling (huiswerkoefeningen), die op lange termijn effect geven. Men kan denken aan het vergroten van de stabiliteit, kracht of mobiliteit van een bepaald gewricht. Hierdoor kan er een verbetering van het looppatroon ontstaan en een vermindering van de klachten. Verder zijn de oefeningen belangrijk om terugkeer van klachten te voorkomen. 

- Massage
Massage heeft een positief effect op de doorbloeding van weke delen (pezen, spieren, banden), waardoor herstel kan plaatsvinden. Met verschillende massagetechnieken worden pijnpunten van de weke delen behandeld, waardoor pijnklachten verminderen. 

- Fysische therapie
Bij fysische therapie wordt gebruik gemaakt van apparatuur, zoals magneetveldtherapie, ultrageluid, laser en electrotherapie, met als doel het verminderen van pijn, het stimuleren van de doorbloeding en het stimuleren van celactiviteit. Deze behandelmogelijkheid wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van de behandeling.

Dierfysiotherapie

Wanneer uw paard, hond of kat niet goed in zijn vel zit, kan er een stoornis optreden in het bewegingsapparaat, met klachten tot gevolg. Een dierfysiotherapeut is er op gericht blessures te voorkomen, te verhelpen en/of blessures te verzachten. Dit wordt gedaan door het toepassen van fysiotherapeutische middelen.
In principe behandelt de dierfysiotherapeut op verwijzing van de dierenarts. Een eigenaar kan ook zelf contact opnemen met de dierfysiotherapeut. Mocht er naar aanleiding van het onderzoek behandeling nodig blijken, wordt er contact gezocht met de dierenarts over eventuele voorgaande behandelingen en/of medicatie.

Er zijn verschillende manieren dat een dierfysiotherapeut behandeld:
- preventief: adviseren, begeleiden, voorkomen en onderhouden
- curatief: Oorzaak van het probleem aan pakken en klachten opheffen
- palliatief: Interventies om klachten te verzachten, zonder dat de klacht verdwijnt. Bijv een chronische ziek dier een aangenaam leven bezorgen.

Indicaties

Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarvoor u met uw dier bij mij terecht kunt:

- Rug- en nekklachten
- Artrose 
- (Sub)acute letsels aan spieren, pezen, banden en/of gewrichten 
- Pees-, slijmbeurs- en gewrichtsontsteking
- Peesproblematiek
- Neurologische problematiek, zoals de aanwezigheid van een atactisch looppatroon 
- Ondersteuning bij revalidatie na operatie of andere veterinaire behandeling 
- Kreupelheden 
- Ouderdomsklachten 
- Verminderde (sport) prestaties
- Rijtechnische problematiek (problemen met nageven, inbuigen, zijgangen, overgangen etc.) 
- Gedragsveranderingen (Gedragsveranderingen bij bijvoorbeeld opzadelen, poetsen, opstijgen en/of verzet tijdens het rijden.)